Rannarootsi
kultuuriruumi
strateegia
Rannarootsi kultuuriruum oma unikaalsuses ja kultuuritraditsioone hindavate kogukondade toel on elujõuline ning ühiskonnas teadvustatud ja väärtustatud.