Rannarootsi
kultuuriruumi
strateegia

Protsess


Rannarootsi kultuuriruumi strateegia koostamise algatajaks on Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus. Protsessi elluviimist rahastab Kultuuriministeerium. Strateegia koostamist nõustab kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoda Creativity Lab. 

I etapp: olukorrakaardistus ja arendusettepanekud (september 2019-detsember 2019)
 • Ettevalmistavad tööd, andmete kogumine ja kohtumised Eestirootslaste Kultuuriomavalitsusega
 • Strateegiakohtumised Noarootsis ja Haapsalus 11.09.2019 ja 12.12.2019
 • Strateegiakohtumine Pakri saartel 25.10.2019
 • Strateegiakohtumine Osmussaarel 31.10.2019
 • Strateegiakohtumine Ruhnu saarel 4.-5.11.2019
 • Esimene etapp ei sisaldanud eraldi kohtumisi Naissaarel ega Vormsil. Naissaarel käib paralleelselt Viimsi valla eestvedamisel arengukava koostamine, Vormsil on arengukava uuendamise protsess hiljuti lõpule viidud ning uus arengukava kinnitati 2019. aastal. 
II etapp: töö kogukondades ja tegevuskavade koostamine, strateegia laiapõhjalised arutelud ja kinnitamine (jaanuar-detsember 2020)
 • Strateegiakohtumine Pakri saartel 13.07.2020
 • Strateegiakohtumine Vormsi saarel 29.07.2020
 • Strateegiakohtumine Ruhnu saarel 1.08.2020
 • Strateegiakohtumine Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse juhatusega 29.08.2020
 • Strateegiakohtumine Vihterpalus 12.09.2020
 • Strateegiakohtumine Noarootsis 6.10.2020
 • Kavas on kohtumine Stockholmis eestirootslaste ühingutega Rootsis.