Rannarootsi
kultuuriruumi
strateegia

Räägi kaasa

Kutsume üles kõiki rannarootsi kogukondi ja huvilisi tegema ettepanekuid strateegia koostamiseks. Oodatud on küsimused, soovitused, täiendused ja ettepanekud, mis aitavad kaasa rannarootsi kultuuriruumi ja kogukondade arengule. 

Email again: