EN STRATEGI FÖR DET ESTLANDSSVENSKA KULTUROMRÅDET
Det estlandssvenska kulturområdet är i all sin unikalitet och med stöd från grupper som sätter värde på kulturella traditioner livskraftigt och erkänt, och värdesatt i samhället.